Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین قاسمی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


با سلام به خانواده متمم

بازهم تحلیل ها و پاسخ های جذاب دن اریلی

در ابتدا به بررسی دو تحلیل خیلی مهم که مرتبط با این موضوع است می پردازیم،

اول تحلیل هزینه، فایده است که در اینجا فایده در قالب پول مطرح می شود و بررسی می گردد که این برنامه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه (مفید)است یا خیر.

اما در تحلیل دوم که تحلیل هزینه، اثربخشی نام دارد موضوع فرق می کند و فایده در قالب پول مطرح نمیشود بلکه در نتایج بدست آمده تحلیل می گردد.

اما یک تحلیل بسیار مهم وجود دارد که شاید بتواند هر دو این تحلیل ها که کمی ناقص هستند را جبران کرده و به ما کمک کند که بهتر تصمیم بگیریم، تحلیل درونداد و برونداد است، در این تحلیل نشان مى‌دهد که چه میزان از هر درونداد براى دستیابى به چه میزان از برونداد لازم است.این تحلیل ما را قادر مى‌سازد تا تأثیر تغییر دروندادها را محاسبه کنیم و بتوانیم تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم.

تمام این تحلیل ها کمک می کند که ما نگاهمان به سمت و سوی تحلیل سیستم حرکت کند و تمام ابعاد  یک موضوع را مشاهده کنیم. نه فقط لایه اول را مشاهده و تصمیم گیری نماییم.

مرسی که وقت گذاشتید…