Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


در مورد ترس سعی می کنم با ترس در شرایط متفاوتی روبرو بشوم مثلا اگر از حمله سگ در تاریکی بترسم سعی می کنم در روشنایی روز گاهی از نزدیک به سگها غذا بدهم و یا در باغ وحش مدتی روبروی قفس شیر بایستم و زیبایی های اونها رو هم در کنار خطراتشون ببینم و یا به فواید وجود اونها فکر کنم

در مورد اضطراب چون کمی ابهام آمیزتر است شاید یکی از راهکارها این باشد که در شرایط کار و زندگی کمی تنوع ایجاد کنم تا حداقل شرایط اضطراب زا تعدیل شود

در مورد استرس فکر می کنم شاید بشود از قبل برای کاهش آن برنامه ریزی کرد مثلا اگر جلسه امتحان برای من استرس زا است شاید آمادگی بیشتر و یا مباحثه با دوستان قبل از امتحان بتواند کمی از شدت استرس بکاهد