Menu
نویسنده مطلب : Sajjad

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


فکر کنم با نعریفی که از ارزش  شد بتوان خیلی از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد که ارزش افرین بودند.هم چیزی به دنیا اضافه کردن که قبلا نبوده هم باعث راحتی کسب وکار وزندگی شده اند و ویژگیهای ایجاد ارزش را دارا میباشند مانند مفید بودن -موثر بودن-ماندگار و سود ده و اقتصادی بودن را دارا میباشند مانند تاکسی های اینترنتی.سایتهای خرید و….