Menu
نویسنده مطلب : هاوار محمدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


همیشه براین باور بوده‌ام که بین دردمند و نظاره گر درد تفاوت بسیار است.

تا جایی که بنده مشاهده کرده‌ام معمولا شخصی که دردمند هست، زیاد در کلام بیانگر درد نیست. ولی‌ فردی که مدام از درد حرف میزند یا صرفا نظاره گر درد هست یا درد را پشت سر نگذاشته است.

در این سوال مطرح شده من اینگونه دریافت کردم که دانستن و فهمیدن دانشی هستند عاری از تجربه‌ی شخص فراگیر. و بابستی در مرحله به کاربردن دانسته‌ها تجربه گردند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟