Menu
نویسنده مطلب : شیرین صالحی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف من از کاریزما: به نظر من کاریزما یک نیرو و انرژی میتونه باشه که شما از افراد خاصی دریافت میکنید. باعث جذب شما می شود.

پنج ویژگی و صفت افراد دارای کاریزما:دارای صدای عالی و جذاب و گیرا هستند. تسلط کامل در زمان صحبت کردن.این افراد همیشه سرحال و شاد هستند خیلی کم خسته میشند به دنبال یادگیری چیزهای جدید هستند به همه افراد کمک میکنند. اشتباهات اشخاص رابا صبر و حوصله تصحیح میکنند. انرژی زیادی دارند. جذاب هستند. و به خودشان اهمیت می دهند.

رابطه مخاطب و کاریزما: به نظر من این افراد به خاطر انرژی و تسلطی که بر خود دارند برای همه افراد جذاب هستند. البته شاید برای افرادی که حس مثبتی نداشته باشند نسبت به موفقیت یا حمایت سایر افراد ازایشان این اتفاق فرق کند.

انگیزاننده ها: شاید آن حس قدرت و برتری که به افراد دست می دهد با دیدن اتفاقاتی که خود آن را هدایت میکنند.

دوستان افراد کاریزماتیک.: از هر قشری میتواند باشد ولی با افراد قدرتمند و صاحب مقام بیشتر در ارتباط خواهند بود.