Menu
نویسنده مطلب : عباس بوشهری

مطلب مورد بحث:

گیمیفیکیشن چیست؟ | برخی از نمونه های گیمفیکیشن


در اینجا میشه به این موضوع پرداخت که صرف بازی برای بازی و تشویق به یادگیری نمیتواند مفید فایده باشد بلکه نتیجه بازی باید به نحوی در انگیرش بازیکن به ادامه بازی کمک کند . در این مورد اطعام فقرا انگیزه ایست برای ادامه بازی . به عبارتی بازی و نتیجه حاصل از بازی بطور متقابل و توءما” در روند ادامه بازی موءثر است