- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : احسان رضایی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با تشکر از مطلب خوب شما

تنها قصد دارم همین نکته را که به آن اعتقاد قلبی و فکری دارم مطرح کنم که:

فارغ از هر دلیل و انگیزه ای که برای موفق شدن و رسیدن به اهدافمان در آینده داریم، اگر از زندگی امروزمان با همه نداشته ها و داشته هایمان و با آنچه که هستیم ، هر چند اندک ، لذت نمیبریم و احساس شادی نمی کنیم، لزوما در آینده و در لحظات رسیدن به اهداف و موفقیتها نیز احساس شادی و لذت نخواهیم داشت…