Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با بخش‌های کلیدی گفتگوی فروش


هشت سال پیش که میخواستم لبتاب بخرم ( طبیعتا مثل الان قیمت های با جان ادمیزاد بازی نمیکرد) بین سه مدل لبتاب دچار تردید بودم که کدوم یکی انتخاب کنم. اتفاقی به یکی از فروشنده هایی که نه اشناییت از قبل داشتم و نه میشناختم مراجعه کردم و فکر میکنم تقریبا ۱ ساعت زمان گذشت و تمام مشخصات سه تا لبتابی که میخواستم برام توضیح داد و در اخر یک مدل هم خودش توضیح داد و با توجه به سه تا گزینه خودم و گزینه ای که معرفی کرده بود دو تا مدل انتخاب کرد و گفت از بین این دو مدل لبتاب هرکدوم رو انتخاب کنی لبتاب های خوبیه و پشیمون نخواهی شد.

فکر میکنم بعد از اون خرید بالای ۲۰ مدل لبتاب برای اشنایان و اقوام خریدم که هربار با صبر و حوصله که بار اول برای من توضیح داد برای افراد دیگه هم توضیح میده و همین امتیاز باعث شده که هنوز هم گزینه اول خرید من برای لبتاب و معرفی کردن به اشنایان ایشون باشه.