Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

عادتهای زندگی: آیا نه گفتن را بلدید؟ به ما هم بگویید چگونه نه می‌گویید!


متأسفانه من از آن دسته از آدم هایی هستم که سخت «نه» می گویم و در نه گفتن کم ذوق هستم! من بخاطر کم رویی و همچنین معذب بودن و عذاب وجدان داشتن نمیتوانم نه بگویم و از همه مهمتر از بزرگترین عیب های من این است که دوست دارم همیشه، همه رو راضی نگه دارم و هیچکس از من ناراحت نشه و این کار رو برای من سخت کرده. بنظرم در هر بله گفتنی «نه» های پنهان زیادی است که گاهی تبعات منفی بسیاری دارد مثل انتظارات بیش از حدی که در دیگران نسبت به من ایجاد میشه و همچنین وقت های تلف شده بسیاری که میتونستم بهتر ازشون بهره مند بشم. البته با مطالعه درس «نه گفتن» در مذاکره سعی میکنم این هنر و مهارت رو در خودم تقویت کنم و به خودم کمک کنم‌