Menu
نویسنده مطلب : سمیرا رحمانی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سوال ۱: بازار مربوط به تولید و پخش غذاهای خانگی و فروشگاه های مواد غذایی طبیعی، بازار مکمل های گیاهی، بازار مواد مخدر، بازار مواد بازیافتی

سوال ۲: انواع بازارهای کارخانه آب معدنی:

بازار بالقوه: تمام انسان ها

بازار آماده: هر فرد تشنه که در محلی دور از خانه قرار دارد.

بازار هدف: کسانی که در مکانهایی زندگی میکنند که آب شرب مناسب در اختیار ندارند، مسافران درون و برون شهری، هتلها، بیمارستانها

بازار تحت نفوذ: همان اجزای بازار هدف که اغلب آب معدنی خریداری می کنند.

با توجه به انبوهی از برندهای آب معدنی موجود در بازار رقابت بسیار دشوار است با تمرکز جدی بر بازار هدف ذکر شده ممکنه در انتهای یکسال ۱۵ الی  ۲۰ درصد از سهم بازار به این شرکت تعلق یابد

سوال ۳: بازار وبلاگ تربیتی کودکان:

بازار بالقوه: تمامی پدران و مادران، افراد مجرد علاقمند به کودکان

بازار آماده: پدران و مادرانی که تازه فرزند دار شده اند، یا در تربیت فرزند مشکل دارند

بازار هدف: پدران و مادرانی که به تربیت فرزندان بسیار اهمیت می دهند یا آنهایی که در تربیت فرزند با مشکل جدی مواجهه شده اند

بازار تحت نفوذ: کسانی که از اطلاعات سایت استفاده کرده اند و کامنت های امید بخش در سایت گذاشته اند

سوال ۴: از جمله دلایل کوچک نگه داشتن بازار هدف نسبت به بازار اماده می توان به حفظ کیفیت و رضایت مندی مشتریان اشاره کرد. برخی چیزها چنانچه کمتر در دسترس باشند ارزش بالاتری خواهند یافت. گاهی با گسترش زیاد بازار کنترل بازار از نظر کالاهای تقلبی و کیفیت هم کمتر می شود