Menu
نویسنده مطلب : بهار محمدی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا به عنوان مادر که تلاش کردم فرزندانم را در مسیری قرار دهم که در مدارس تیز هوشان درس بخوانندکار درستی کردم یا اینکه به جای وارد آوردن استرس های زیاد که برای قبولی از این مدارس، در مسیر های دیگر که می توانست موفقیت های بیشتری را برای شان به همراه داشته باشد هدایت میکردم. تحصیل در مدارس تیز هوشان فشارو استرس های فراوانی را در فرزندان من ایجاد کرد واز این بابت فکر میکنم که شاید سر نوشت فرزندان را بااین تصمیم گیری عوض کردم