Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

واقعیت مجازی چیست؟ واقعیت افزوده چیست؟ کاربرد آنها در کجاست؟


یه مثال از واقعیت افزوده میتونه این اپلیکیشن هایی باشه که در موزه ها رواج داره. قبل از ورود به موزه اپلیکیشن را نصب میکنید. زمانی که در حال گردش در موزه هستید در مکانهای مشخصی، گوشی موبایلتون رو جلوی اون تصویر میگیرید و اون اپلیکیشن شروع به توضیح اون محل و ارائه اطلاعات در مورد آن میکنه. در مورد باغ موزه قصر میدونم که الان این امکان وجود دارد