Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

حسادت در رابطه عاطفی


 

باتوجه به این درس اینطور به نظرمیرسد که افرادی که اضطراب شدید در رابطه دارند  “یعنی ترس ازاینکه ایا من درحدو اندازه طرف مقابلم هستم یانه ؟من دوست داشتنی هستم برای او یانه؟”

احتمال بروز حسادت در این نوع افراد بسیار بیشتر از دیگر افراد است همچنین ابراز بد آن نیز در اینگونه افراد بیشترخطرناک است رفتاری های چون دعوا کردن با طرف مقابل  و آسیب رسوندن جبران ناپذیر به او

و حتی نفر سوم است و درشرایطی که طرف مقابل را خیلی دوست داشته باشند و دل زجر کشیدن وناراحتی طرف مقابلشونو نداشته باشند به اسیب رسوندن به خودشون دست میزنند که کم نیستن از این

دسته افراد که در اطراف ما و یا در صفحه حوادث روزنامه نقش بسته اند.

 

 

اینکه اضطراب شدید ی در رابطه ایی داشته باشیم مشکل لاینحلی نیست فقط نباید  تا قبل از حل کردن این مسئله با کسی وارد رابطه عاطفی شویم(مثل من که دارم این افزایش مهارت های عزت نفس و  مدیریت تعارض کار میکنم و تا به حد مطلوبی نرسم رابطه ایی را شروع نمیکنم) چون قدرت مدیریت  آن را نداریم  و موجب تلخی تو زندگی خودمون میشیم و همچنین گرفتن انرژی زیادی از خودمون میشیم

 

 

*******پس به امید اون روز خوب:)******