Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

اولین شغل من: جک ولش مدیرعامل جنرال الکتریک


سلام دوستان عزیزم

بیست سال پیش در شغل من ازاین ۵ تا نشانۀ خوب خبری نبود. روزهای سخت ، پرتلاطم و پرتلاشی رو پشت سرگذاشتم تا به این ۵ تا نشانه خوب رسیدم. ارزشمندترینشم آرامشی است که به واسطۀ شغلم در من وجود داره. امروز وقتی کودکی با شادی و رضایت به کلاسم می یاد و مادر از اینکه اولین کلاس عمر کودکش رو با من طی می کنه خوشحاله و رضایت داره، این می شه همۀ اون چیزی که من می خواستم باشه و حالا هست. رضایت ، شادی ، صلح ، آرامش ، عشق و دوستی.

خداروشکر