Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

کدام سبک نوشتن برای تولید محتوای من مناسب است؟


با وجود اینکه هنوز اول راهم و در حال یادگیری ولی تجربه در شبکه های اجتماعی مختلف بهم ثابت کرده که مخاطب صداقت رو می پسنده و این صداقت با هر لحن و در هر سبکی باشه خرف اول رو میزنه . به طور مثال وقتی چیزی از زندگی شخصی خوردم و مشکلاتم رو صادقانه می نویسم خیلی بهتر نتیجه می گیرم تا وقتی که مدعی چیزی هستم که در وجودم نیست .

به طور کلی خواننده من با داستان ها و دلنوشته های من تا اونجایی راه میاد که بتونه باورش کنه و صداقت رو بیشتر از اغراق دوست خواهد داشت . البته این نظر شخصی منه و شاید یک روز در رویاپردازی و اغراق هم تونستم به این نتیجه برسم .