Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

مشکلات درمان زاد در سیستم‌ها چه هستند؟


مثال ۱:

فکر می کنم والدین سخت گیر، مشکلات درمان زاد بسیاری برای فرزندانشان ایجاد می کنند. وقتی که والدین کوچکترین خطایی از کودک می بینند و بلافاصله خیرخواهانه سعی می کنند  تجربیات سالهای زندگی شان را به فرزندشان منتقل کنند و هرچه زودتر به او یاد بدهند چگونه بنشیند، چگونه بازی کند، چگونه درس بخواند، با چه کسانی دوست شود، چه بخواند، چه برنامه های ببیند و … . باعث از بین رفتن اعتمادبنفس، خلاقیت و قدرت تصمیم گیری فرزندشان می شوند.

مثال ۲:

مشابه مثال فوق در سازمان هم اتفاق می افتد. وقتی که مدیران کمال گرا با دقت در کارهای کارمندان سعی می کنند از هر اشتباهی پیشگیری کنند. مشابه خاموش کردن آتش سوزی های جنگل، نتیجه این می شود که کارمندان فرصت یادگیری از اشتباهات کوچکشان را از دست می دهند و روز به روز خام تر می شوند (تجمع عواملی که منجر به اشتباه و زیان می شوند). این روند باعث می شود سازمان در مقابل آتش سوزی بسیار شکننده شود.

مثال ۳:

در آموزش رانندگی، اگر مربی با کوچکترین خطای کارآموز مداخله کرده و با گرفتن کلاج یا ترمز یا چرخاندن فرمان، خطای کارآموز را تصحیح کند، فرصت یادگیری را از کارآموز می گیرد و هزینه های این درمان بیشتر از منافعش خواهد بود.

مثال ۴:

در یک جامعه اگر با مشاهده کوچکترین هنجار شکنی، به سرعت وارد عمل شویم و با خاطیان برخورد کنیم (اعمال درمان)، احتمالا باعث ایجاد مشکلات درمان زاد در جامعه بشویم.