Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


۷ انتظار تعدیل شده:

دیگران اصلا لزومی ندارد که به خاطر کارهایی که من برایشان انجام داده ام قدرشناس باشند.

دیگران هیچ دلیلی ندارد که به خاطر زحمت زیادی که برای خشنود کردن آنها کشیده ام مرا دوست داشنه باشند و تایید کنند.

دیگران این حق را دارند که مرا نقد کنند.

دیگران لزومی ندارد که به خاطر برخورد و رفتار خوبی که با آنها داشته ام همواره با من مهربان بوده و مراقبم باشند.

دیگران ممکن است در اثرشرایطی که در آن هستند خواسته یا ناخواسته احساسات من را جریحه دار کنند.

دیگران این حق را دارند که من را ترک کنند.

دیگران به دلیل شرایطی که دارند میتوانند من را ترک کنند و این رفتاری است که انها انتخاب کرده اند و ربطی به ارزشمندی من ندارد.

 

۱۰ فرمان تعدیل شده:

من لزومی ندارد هر کاری را که دیگران میخواهند و انتظار دارند را انجام دهم.

هر وقت که دیگران از من کمکی بخواهند من با بررسی شرایطم اگر بتوانم و خواسته منطقی باشد ممکن است کمکشان کنم.

مشکلات بقیه در درجه اول مساله خودشان است و مساله من نیست و اگر من فرصت داشته باشم ممکن است به حرفهایشان گوش بدهم و اگر راه حلی داشته باشم ارایه کنم.

در یک مواقعی دلیلی ندارد که من مهربان و خوش برخورد باشم و حتی لازم است خیلی جدی و بالغانه با افراد برخورد کنم و حتی انها ممکن است این را جریحه دار شدن احساساتشان تلقی کنند ولی اهمیتی ندارد.

ممکن است تنها در شرایط بسیار خاص و اضطراری من دیگران را نسبت به خودم در اولویت قرار دهم.

من با توچه به شرایط خودم میتوام به درخواست بقیه پاسخ منفی هم بدهم و هیچ اشکالی هم ندارد.

گاهی لازم است بالغانه جلوی درخواست های نابه جای افراد بایستم و به انها نه بگویم و انها را نا امید کنم.

اصلا لزومی نداردکه همیشه شاد و سرحال باشم و گاهی لازم است از احساسات خودم با بقیه حرف بزنم و ابراز احساسات یک نیاز طبیعی است که باید به رسمیت بشناسم.

اصلا لزومی ندارد که سایرین را همیشه از خودم راضی نگه دارم.

گاهی لازم است از بقیه کمک بگیرم و برای هر کسی ممکن است که شرایطی پیشامد کند که در مواقعی از بقیه خواهش کند که کاری را برایش انجام دهند.