Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

نکاتی در تنظیم یک قرارداد پروژه‌ای (برای فریلنسرها)


برای من در طراحی معماری:

– به واسطه کارمندی طولانی اکثر تعاملاتم با مدیران بالادست در مورد خود کار، کیفیت و سایر موارد فنی بوده و بحث های مالی در حد مذاکرات سالیانه بوده است. در پروژه های بیرونی هم که می گیرم بیشتر اضطراب و دویدن هام برای رسوندن کار و راضی کردن کارفرما است. برای دریافت پول و مطالبه تعهدات کارفرما ضعیف عمل می کنم، جدا از بحث های شخصیتی احتمال میدم روحیه کارمندی این انتظار رو ایجاد کرده که پس از پایان کار و بصورت اتوماتیک باید به دستمزدم برسم.

– یه مشکل دیگه هم این بوده قبل از اتمام پروژه “الف” پروژه “ب” هم به من واگذار شده. ارتباط پروژه ها با هم، مواجه شده با اختلاف نظرهای بیشتر و تأخیر در پرداخت ها باعث شده که مشکلات پروژه “ب” روی پرداخت های پروژه “الف” که حتی تمام شده هم اثر بگذاره.