Menu
نویسنده مطلب : یعقوب

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


ورود یه چالش به سازمان که افراد با ان اشنا نبودند باعث برهم خوردن تعادل سازمان و در نهایت نابودی سازمان میشه.هر کدوم از این افراد میخواستند با دیدگاه خودشون از جعبه موسیقی استفاده کننده در صورتیکه اگه اتحاد داشتن و با هم دنبال بهره برداری از ان بودند افراد غرق نمی شدند.و اینکه همیشه توی هر سازمانی اشخاصی وجود دارند که بخاطر زیاده خواهی های خودشون دست به هر کاری میزنن و در نهایت باعث نابودی خودشون میشن.