Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


از بچگی بر اساس علاقه پدرم به شعر، دوست داشتم فضای شعر رو بیتشر بشناسم.

از اینکه پدرم هر بار بعد از خوندن یه بیت شعر چنان در فکر می‌رفت لذت می‌بردم. از اینکه مشاعره‌هاش رو با عموم یا دیگران می‌دیدم به وجد میومدم.

با خودم تصمیم گرفتم روزها دقایقی رو با اشعاری سپری کنم. به نظرم درست قبل خواب زمان مناسبی هست که یکم حا‌ل‌وهوایی عوض کنم.