Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


در جلسه ساختمان سکونت ام  که در همین هفته در ان شرکت داشتم، مثالی است که فکر میکنم خیلی ها با انواع مشکل در آن درگیر باشند یا قبلا برخوردند.

معمولا در هر آپارتمان یک واحدی پیدا میشه که معمولا برای پرداخت شارژ مشکل داره. در اپارتمان ما ساکن یکی از واحدها نمیتوانست یا نمی خواست شارژ پرداخت کند. ساکن مربوطه مستاجر بود و خوب با مطرح کردن مشکل با مالک هم پرداخت بدهی حل شد و هم مستاجر تغییر کرد و این مشکل حل گردید. میشه به این گفت مشکل در سیستم؛ که میتونه انواع مختلفی داشته باشه.

اما ساختمان ما مشکلی داره که با انواع تمهیدات و جلسه ها و گفتگوها هنوز حل نشده و شاید هیچ وقت حل نشود. که به نظر من این یک مشکل سیستمی در انجاست.

متاسفانه سازنده اپارتمان از مصالح مورد نیاز زده و تمام واحدهای نزدیک به هم (چه از کنار و چه از بالا یا پایین حتی در حد فاصله دو طبقه صدای همدیگر را میشنوند). یعنی کوچکترین صدا و حتی صحبت کردن شنیده میشود . به همین جهت صدای بلند یا دویدن یه بچه ۴-۵ ساله در خانه و یا گریه کردن کودکی و کاری مثل جارو کردن به صدایی چند برابر واقعی تبدیل شده و باعث آزار همسایه ها میگردد. حالا بعضی از افراد کمتر حساس به صدا هستند و اذیت نمیشوند و یا از شانسشان همسایه انها مراعات بیشتری می نماید؛ ولی در بعضی واحدها این سر و صدا به یک معضل حل نشدنی و دعواهای لفظی و حضور کلانتری و پلیس کشیده میشود. که عده ای می گفتند ما میخواهیم بفروشیم و از اینجا برویم که به نظرم ممکن است گاهی این  مشکل با تغییر محل سکونت هم حل نگردد. مگر از وضعیت ساخت ساختمان بعدی اطمینان حاصل کرده و یا گیر یک همسایه مزاحم و دردسرساز دیگر نشوند.