Menu
نویسنده مطلب : روزبه رضاییان

مطلب مورد بحث:

روانشناسی شادی و زندگی شاد | چگونه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم؟


سلام

من میدونم که زندگی ذاتش سخته و اگر این نکته رو بپذیریم که ذاتش سخته و باید مبارزه کنیم .بسیار راحت تر میتونیم بر مشکلات فائق بیایم وخوشحال تر و شاد تر باشیم.

من خودم به شخصه بسیار سعی میکنم که در این دوره سخته اقتصادی در ایران و بمباران خبرهای منفی که صبح تا شب در معرضش هستیم ، روحیه خودم رو حفظ کنم. اما واقعا گاهی نمیشه و سخته .