Menu
نویسنده مطلب : اسماعیل رستگاری

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


اینکه در فضای جهان امروز غرق یا حداقل وابسته یا به آن متکی شده ایم واقعیتی جدی و نیرومند است. اما به دلیل انسان بودنمان و استعداد های بی شماری که به ضمیمه برند انسانیت به ما اهدا شده و از توجه به آنها سرشار و ثروتمند خواهیم شد، بایستی بتوانیم خود را از بلعیده شدن توسط الهه تکنولوژی وارهانیم. البته این نیازمند مهارتها و قبل از آن تمرینهای مستمر است.

اینکه گاهی در دل شهر پر جنب و جوش و پر زرق و برق به خود آییم و چیزی نشویم که به ما تحمیل شده و ما را احاطه کرده روان ما را سالم تر، شاداب تر و نیرومند تر می سازد همچون لیوانی پر از ویتامین برای روح. هرچند همین گفته هم به نوعی نشان از نگاه فیزیکی به درون دارد و مقوله ی تمرینِ رهاسازیِ روان از تعلقات و اسارت های جهان بیرون بسی ارزشمند تر است.

دور است سر آب از این بادیه هش دار     تا غول بیابان نفریبد به سرابت