Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


با توجه به اینکه بنده تاکنون اکثرا در کارهای پروژه‌ای درگیر بوده‌ام و کار پروژه‌ای هم از طریق تعامل و همکاری و هماهنگی افراد مختلف پیش می‌رود، شاهد انواع تعارض‌ها در طول مدت کاری خودم بوده‌ام.

از جمله ریشه‌های تعارضی که تجربه کرده‌ام، تفاوت اهداف بوده است. افرادی که یک پروژه را صرفا ابزاری برای نمایش توانمندی و رشد و ارتقای خود می‌دانسته‌اند و تلاش بسیاری به کار می‌بستند و از جان و دل مایه می‌گذاشتند و افراد دیگری که صرفا به دنبال کسب درآمد خود بوده‌اند و تطویل مدت زمان اجرای پروژه را به نفع خود و در جهت اهدافشان می‌دیده‌اند.

یا تفاوت در دانش و تجربه، به طوری که برخی به دلیل سابقه کاری خود در بخش اجرا، موارد را صرفا از دید اجرایی نگاه می‌کرده‌اند و گروه مقابل که صرفا در بخش مهندسی حضور داشته‌اند و به دنبال پیشبرد پروژه بر اساس تجارب و آموخته‌های قبلی خود بوده‌اند و اصلا توجه و تسلطی بر بخش اجرا و مشکلات آینده پروژه نداشته‌اند.