Menu
نویسنده مطلب : javad

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


من به دلیل کارم گزارشات زیادی رو میبینم و مینویسم ، خیلی برام مشکل پیس اومده بود که هدف این گزارش چی هست و اون نیاز من برطرف نکرده و واقع بینانش هم خودم همین مشکل را دارم امروز که این مطلب را می خوندم متوجه شدم که مشکل این گزارشات چی هستن در واقع این گزارشات برای هر دو طرف پرسش های نامناسبی رو داشتند یا به زبان بهتر بگم زبان مشترکی بین اینها وجود نداشته .

بنظرم پیش نیاز پرسش مناسب زمانی به وجود میاد که یک زبان مشترک برای ایجاد کننده و دریافت کننده وجود داشته باشه

بخوام مثال بزنم مدیر از من لیست فرایند های هر بخش رو خواسته بود و من لیست فرایند های آماده شده رو آماده کرده بود پس از ارایه گرازش و بازخورد و صحبت متوجه شدیم هر دو که منظور چه فرآیند های ماننده است .