Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


سوال ۱

در سازمانهای رفتار محور عموما پرسنل در تلاشند که معلومات خود  رو افزایش بدهند تا جایگاه بهتری در سازمان نسبت به بقیه همکاران داشته باشند با توجه به اینکه شایستگی در هر زمینه ای جایگاه مدیر بعدی را تعیین می کند . صداقت – پشت کار – وجدان کاری – منظم بودن – تلاش برای انجام کارهای  جدید که برای شرکت سودمند باشد از مشخصه های پرسنل چنین سازمانی می باشد .

سوال ۲

معمولا شرکت هایی که محصولات آنها فصلی می باشد فرهنگ رفتار محور دارند .چرا ک در فصل هایی که فروشی وجود ندارد خروجی محور بودن نتیجه نخواهد داشت مگر اینگه تلفیقی از دو فرهنگ باشد .