Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


-اگر من طراح این لپ تاپ بودم، برای بهتر شدنش چه تغییراتی در آن می‌دادم؟

-اگر من طراح این لپ تاپ بودم، برای بهتر شدنش چه تغییراتی در آن می‌دادم تا هنگام اتصال همزمان چند وسیله جانبی، کار با آن  ساده باشد؟

-اگر من طراح این لپ تاپ بودم، برای بهتر شدنش چه تغییراتی در آن می‌دادم تا هنگام اتصال همزمان چند وسیله جانبی، کار با آن  ساده باشد و در شرایط سخت کاری مقاومت بیشتری داشته باشد؟

-اگر من طراح این لپ تاپ بودم، برای بهتر شدنش چه تغییراتی در آن می‌دادم تا هنگام اتصال همزمان چند وسیله جانبی، کار با آن ساده باشد، در شرایط سخت کاری مقاومت بیشتری داشته باشد و دمای قطعات آن در محاسبات سنگین و جریانهای زیاد تغییرات کمتری داشته باشند؟

-اگر من طراح این لپ تاپ بودم، برای بهتر شدنش چه تغییراتی در آن می‌دادم تا هنگام اتصال همزمان چند وسیله جانبی، کار با آن ساده باشد، در شرایط سخت کاری مقاومت بیشتری داشته باشد و دمای قطعات آن در محاسبات سنگین و جریانهای زیاد تغییرات کمتری داشته باشند؟ اگر من طراح این لپ تاپ بودم، چه تغییراتی در آن می دادم تا سلامتی کاربر در استفاده های طولانی از آن بیشتر حفظ شود؟