Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

زبان بدن و ارتباط غیرکلامی را با چه هدفی یاد بگیریم؟


نکاتی که بدوا” با مطالعه این درس به ذهنم رسید:

ا. به نظر من توضیحات ارائه شده در ابتدای درس و توصیه به تعیین هدف منطبق با حوزه کاری با اینکه منطقی است ولی ورود به بحث را حداقل برای من مشکل کرد.

۲٫ در درسهای تحلیل رفتار متقابل به بحث نوازش اشاره شد و گفته شد که می تواند غیرکلامی هم باشد. بنابراین جدای از حوزه های تخصصی/ کاری، همه افرادی که دنبال کسب مهارت برقراری ارتباط با پیرامون خود( زندگی و محیط کار) هستند بنظرم به این مهارت یعنی برقراری ارتباط غیر کلامی و زبان بدن نیز نیاز دارند.

۳٫ بنابراین ضمن تشکر از نویسندگان محترم متمم، مجموعه مرتبط با درس را ادامه می دهم با این امید که به مطالب مفید و کاربردی با هدف بکارگیری در محیط کاریم و همینطور عرصه های عمومی زندگی اجتماعی دست یابم.