Menu
نویسنده مطلب : علیرضا هاشم‌آذر

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای در استعدادسنجی | تفاوت تعیین، تعریف، اندازه گیری و ارزیابی استعدادها


شاید به نوعی، صرف خواندن درس های استعدادیابی، به شکوفایی فرد هیچ کمکی نکند و حتی در مواردی به گمراهی نیز منجر شود!

به نظر می رسد که این دروس صرفا تلنگری است برای هرچه دقیق تر شدن در زندگی روزانه خود! چرا که حتی اگر شغل فعلی شخص در زمینه ای کاملا متفاوت از استعداد شخص باشد، باز هم به نحوی در زندگی روزانه خود مجبور است گاهی در فعالیت هایی شرکت کند که لازمه ی آن ها، همان استعداد ناشناخته ی فرد است!

پس میتوان اینگونه برداشت کرد که مطالعه ی دقیق این دروس، راهی را در جلوی انسان فراهم می آورد که لازمه ی چیمودن آن، دقت نظر در تک تک اعمالی است که به نحوی میزان استعداد های ماست تا بدین ترتیب، خود فرد استعداد ها و توانمندی هایش را (البته با در نظر گرفتن تغاریف مشخصی نظیر افتراق میان استعداد و مهارت) کشف و به تدریج شکوفا کند.