Menu
نویسنده مطلب : نیکتاز

مطلب مورد بحث:

درس استعدادیابی و شناسایی استعدادها (نقشه راه درس)


هر انسانی دارای استعداد های خاص و درونی است. احساس من این است که هر کسی در هر کجا که باشد این استعداد درونی را در اعماق وجودش داراست و هنر ما این است که این استعداد درونی را هر چه زودتر پیدا کنیم و در راه آن قدم برداریم و این بهترین راه برای موفقیت،سعادت ودر عین حال لذت بردن ازلحظات زندگی است.

اگر بتوانید پیدایش کنید خوشبخت، موفق و شاد خواهید بود و می توانید به معنای واقعی “زندگی” دست پیدا کنیدو “زندگی” کنید امیدوارم همه انسانها در پیدا کردن و پرورش استعداد های درونی خودشون موفق باشند و از این احساس لذت بخش لذت ببرند…