Menu
نویسنده مطلب : نجمه قرقانی

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


با سلام

مهرطلبی به شدت به عزت نفس انسان حمله میکنه و فرد یک جنگ دایمی با خودش داره چون از طرفی به خاطر مشکل مهرطلبی داره به دیگران سرویس میده و از طرف دیگه وجودش این کارو هضم نمیکنه و میطلبه که شخص بخودش بیشتر بها بده ، شخص مهرطلب علاوه بر حساب کتاب دایمی در مورد محبتهایی که خرج کرده و باید دریافت کنه دچار مشکل رنجش از دیگران هم هست ، میتونم بگم یکی از دشمنان سرسخت عزت نفس انسان ها همین مهرطلبیه چون تبعاتش خیلی زیادند و آرامش رو از شخص سلب می کنند .