Menu
نویسنده مطلب : وحید نصیری

مطلب مورد بحث:

چالش ها، راهکارها و روشهای افزایش عزت نفس در محیط کار و زندگی


 

هر کودکی که از قوای نسبی ذهنی و جسمی برخوردار باشد ، در طی فرآیند برخورد هیجانی و سپس شناختی  با محیط اطراف، به خود وجودش پی می برد ، تمایل به ابراز وجود و کنش گری دارد ، کم کم علایق اش آشکار می شود ، در تعامل با چالش ها و محیط استعدادهایش آشکار می گردد. در این مسیر چنانچه محیط خانواده و اطرافیان و محیط زندگی به طور کلی ، در رشد طبیعی او مساعد باشد، کودک به تدریج به رشد مساعد و سالم خود ادامه می دهد ولی چنانچه کودک احاطه در شرایط نامساعد ( از قبیل تحقیر شدن توسط  اطرافیان ، محیط ناایمن ، تعدی و زور ، عدم رعایت احتیاجات خاص کودک و…) برای رشد طبیعی باشد به جای ادامه رشد طبیعی او ، کودک به حکم غریزه و ناخودآگاه مایل به حفظ ذات و بقای نفس روی می آرد ، در این شرایط کودک دیگر به جای محقق کردن سالم و طبیعی خود درونی ، ناگزیر از رفتارهایی است که امنیت ذات او را در چالش های محیطی اطراف حفظ کند. در اینجا احتمالا و به تناسب چالش های محیطی ، شخصیت کودک در یکی از سه دسته برتری طلبی ، مهر طلبی و یا عزلت طلبی قرار می گیرد.

برتری طلبی : روی آوردن به رفتارهایی که فرد را در تعامل با دیگران و چالش های محیطی ، برتر از دیگران قرار دهد.

مهر طلبی : در اینجا فرد غالبا برای فائق آمدن بر چالش های محیط و زندگی ، تمایل به اتکا به افرادی سرتر و قدرتمندتر از خودش را دارد تا از این طریف خلا و ناتوانی خود را پر کند.

عزلت طلبی : گوشه گیری از محیط و اطرافیان با این هدف که بالکل در چالشی قرار نگیرد که اصلا بخواهد به مدیریت آن بپردازد.

با این مقدمه طولانی ، تصور من این است که چنانچه از اولین ساعات بسته شدن نطفه یک جنین و از تولد به بعد و… شرایط مساعدی برای هر انسانی فراهم باشد که رفته رفته به ارزش وجودی خود پی ببرد و کرامت و ارزشمندی خود در اجتماع ( خانواده و فراتر از آن) را بیابد و در عین حال به واقعیت های وجودی ( علایق ، استعدادها ، ناتوانی ها ) خود آگاه گردد. این انسان ناخودآگاه به احساس ارزشمندی و عزت نفس دست می یابد.

در غیر اینصورت و در فقدان چنین احساس و شناختی از خود ، عزت نفس و اتکا و احترام واقعی به خویشتن خویش از بین می رود و چنین فردی به حکم غریزه در طیفی از شخصیت های نه چندان سالم که همگی در نبود عزت نفس مشترک هستند روی می آورد .در یک سوی این طیف کناره گیری و عزلت طلبی است و در سوی دیگر برتری طلبی و در میانه این دو مهر طلبی ، به همین دلیل است که به نظر می رسد با این تفسیر مرز خودشیفتگی و عزت نفس مشخص خواهد شد چرا که تحقیقا شخص خودشیفته در دسته افراد برتری طلبی قرار می گیرد که قاعدتا فاقد عزت نفس هستند.

شاید اکسیر عزت نفس آن است که با علم به وجود شرایط نامساعد محیطی و وجود کمبودهای احتمالی طبیعی فردی  ، شخص کماکان خود را کمتر از دیگران نداند ، خود را عزیز بداند ، به خودش علاقه داشته باشد.

در طول تاریخ تا به امروز ( آینده غیر قابل پیش بینی )وجه اشتراک اساسی انسانها باید یکدیگر در حیوان ناطق بودن نبوده ، حاصل شدن از یک فرآیند زیستی مشترک ( تولید مثل ) است که وجه اساسی و دارایی مشترک میان انسانها است.

اینکه انسانها از بدو تولد یا بعد از آن از یک شرایط برابر برای زندگی برخوردار نباشند مایه نقبت ( عذاب و سختی ) و تاسف است لیکن اطمینان قلبی و ایمان به اینکه با وجود تمامی شرایط  کماکان برای خود عزیز و محترم هستیم و قادر به تلاش برای تاثیرگذاری و تغییر نسبی خود و محیط خود هستیم ،  نعمتی است بی اندازه  بزرگ.

اگر این را بپذیریم و یا حداقل در غالب اوقات زندگی چنین احساسی را به دایره خودآگاهی بیاوریم می توانیم روز به روز وضعیت خود را در شاخص عزت نفس و شادمانی بهبود ببخشیم.

در نهایت به نظر می رسد شاید شناخت علایق فردی ، توانایی ها و استعدادها ، دور شدن و حتی ترک محیط اجتماعی نامساعد ( از قبیل ترک و دور شدن از افراد ذلیل النفس ، پرخاشگر ، تحقیر گر ، غیر موثر و غیر مفید وبه طور کلی هر انسان و محیط منفی ) و هدف گذاری و روی آوردن به تحقق اهداف در بهبود عزت نفس ما تاثیر بسیاری داشته باشد.

هدفم از نگارش سطور فوق جمع بندی آموخته هایم از دروس عزت نفس متمم و همچنین مطالعه کتاب عصبیت و رشد آدمی از <a> کارن هورنای<a  href=”https://motamem.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/&#8221; >

پ ن : کامنتی نسبتا طولانی است ، از این بابت عذر مرا بپذیرید.

موفق باشید.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟