Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

آیا در مذاکره و تدوین قرارداد، به مذاکره مجدد فکر می‌کنید؟


در کارهای پیمانکاری آنچنان شرایط قایم به شخص است که با کار معین و قرارداد معین ممکن است با ناظر الف کار به راحتی و سود خوب انجام میشود اما با ناظر ب ممکن است با تنش بسیار و نهایتا فسخ قرارداد , کار به سرانجام برسد

مهم است که قبل از اعلام قیمت از اخلاق رفتار و منش ناظر اطلاع داشته باشیم, این نشان دهنده نقش توافقات بعد از قرارداد است