Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


انتزاع کجا می‌تواند به یک دام برای توسعه مدل ذهنی ما تبدیل شود؟
مصداق هایی از تحلیل های انتزاعی:

شاید یکی از مثالهای شیرین و سازنده تحلیل انتزاعی کارتون ها و بطور کلی انیمیشن هایی ست که برای کودکان در سنین مختلف تولید می شه و به همین علتِ انتزاعی بودنشان بیشتر از بچه ها برای بزرگترها جذابیت داره.

و اما در دنیای سازمانی از مصادیق بسیار مخرب تحلیل و درک انتزاعی می توان به برنامه ریزیها و استراتژی هایی اشاره کرد که تقریبا مطلقا از بالا به پایین اند و بعضا کمترین سنخیت را با وقایع و رویدادهای ملموس سازمانی دارند. اگر بخوام خودم هم انتزاعی صحبت نکنم مجبورم باز هم به ادغام های صورت گرفته در خصوص وزارتخانه های صنعت و معدن با تجارت و یا مسکن و شهرسازی با راه و ترابری اشاره کنم که حالا حالاها ملک و ملت هزینه آنرا خواهند پرداخت.

یکی از افراد شاخص:

مهران مدیری با سریال برره . و اشاره بسیار ظریفش به ده پایین و بالا = حالا مثلا چپ و راست و …

دامهای انتزاع برای توسعه مدل ذهنی:

بنظر من زمانی یک انتزاع مفید بوده و در توسعه مدل ذهنی می تواند موثر عمل کند که در عین رهایی از جزئیات و توجه به کل، اولا از روابط مهم و متقابل اجزاء و دوما از روابط متقابل سیستم با محیط خودش غافل نشویم. مثلا در تحلیل رفتار گذشتگان، مدیران و یا سازمانهای برتر و شکست خورده اگر تحلیلمان بدور از لحاظ مقتضیات محیطی باشد، انتزاعی که کرده ایم، مدل ذهنی ناقصی از موضوع برایمان ایجاد کرده و مآلا” تحلیلمان آسیب خواهد زد.