Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


من سوال” آیا درس خواندن میتواند موفقیت بیش تری برای من ایجاد کند؟” را انتخاب میکنم .
از آنجایی که به چنین سوالی در درس تعریف و تشخیص مسئله پرداخته شده بود در اینجا در حوزه تعریف مسئله توضیحات کم تری رو ارائه می کنم.
در حوزه تعریف مسئله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
آیا به درس خواندن نیاز دارم ؟
منظور از درس خواندن تحصیل آکادمیک در دانشگاه و ادامه تحصیل و گرفتن مدرک است ؟
یا شاید درس خواندن را به معنی یادگیری و مطالعه مداوم در زمینه مورد علاقه ام بدانم؟
معیار های موفقیت که برای آن مایل به درس خواندن هستم چه اند ؟
 
در حوزه افق زمانی تحلیل راهکار :
آیا موفقیت را در ۵ سال آینده می خواهم یا به چند دهه از عمرم برای یافتن شغل مناسب به تحصیل نیاز دارم ؟
یا شاید به طول عمرم و افزایش آگاهی ام و یادگیری مداوم برای تحصیل نگاه کنم ؟
در بازه زمانی ۵ سال احتمالا به دلیل درگیر بودن در فضای دانشگاه موفقیت خاصی نصیبم  نمیشود و درگیر فرایند های دانشگاه هستم.
برای یک دهه بعد تحصیل میتواند به یافتن شغل بهتر و جایگاه اجتماعی مناسب کمک کننده باشد .
در حوزه محدوده اثر تحلیل راهکار:
درس خواندن چه اثراتی در حوزه های دیگر زندگی ام میتواند داشته باشد؟
ممکن است نیاز به صرف زمان برای تحصیل مانع زمان گذاشتن برای رابطه با دوستان و خانواده ام شود.