- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جعفر میرزایی

مطلب مورد بحث:

کسب و کار نوپا و کارآفرینی پاره وقت


من تاکنون سه بار اقدام به راه‌اندازی کسب و کار نموده‌ام. بار اول سال ۷۱ با یکی از دوستانم دفتری برای ارایه خدمات کامپیوتری راه انداختیم که اتفاقا سودده هم بود ولی با کم تجربگی و هدف‌گذاری‌های اشتباه آن را به ضرر کشاندیم و در سال ۷۳ با ضرر قابل توجهی جمعش کردیم. بار دوم سال ۷۸ تا ۸۰ با گروهی که غیر از من بقیه کار دومشان بود کار را شروع کریم که عدم تمرکز توان و دغدغه دوستان کار را بی نتیجه گذاشت. بار سوم از ابتدای سال ۸۰ با همان همکار سال ۷۱ در شرکت کنونیم مشغول کار شدیم. مشکلات مالی بسیاری را تجربه کردیم که بخشی به علت وضعیت نابسامان بازار سرمایه بود و بخشی نیز حاصل کم تجربگی خودمان. به هر تقدیر ایستادیم و با تمام توان ادامه دادیم و ریسکهای فراوانی را به جان خریدیم تا مشکلات به مرور مرتفع شد و ثبات مالی نیز بدست آمد.

چند سال قبل با کتاب The business of software نوشته اریک سینک آشنا شدم و آن را خواندم. این کتاب برای تولیدکنندگان نرم‌افزار نوشته شده و نکته‌ای که برای تامین مالی گفته بود بسیار جالب بود. توصیه کرده بود تا حد امکان از قرض گرفتن و وام بانکی در ابتدای کسب و کار پرهیز کنید چون اولی با اعمال نظر و دومی با فشار بهره مانع پیشبرد اهدافتان خواهد شد. شما می‌توانید با ارایه خدمات موقت مثل مشاوره و آموزش از پس هزینه‌های دوره تهیه نرم‌افزارتان برآیید ضمن اینکه تمرکز خودتان را با کار دوم از بین نبرده‌اید.