Menu
نویسنده مطلب : سارا عادلی

مطلب مورد بحث:

حمایت اجتماعی | تعریف دوستی چیست | چه کسانی واقعاً دوست شما هستند؟


در زمان دانشجویی تمام وقت من به دوستی و روابط گذشت به طوری که بعد از تموم شدن دانشگاه فهمیدم هیچ توشه ای برای خودم ندارم. در نتیجه برای ادامه زندگی روالم رو عوض کردم و چسبیدم به درس و کار از هیچ کدوم از دوستام خبر نداشتم. تو این شرایط هم احساس کردم برای چی دارم انقدر کار میکنم و هیچ دوستی برای خودم نگه نداشتم درواقع یجور کمبود حمایت اجتماعی رو حس کردم و اینکه دیگه نمی تونستم دوست جدیدی پیدا کنم!! فکر کن؟؟؟ منی که تمام دوران دانشجوییم با دوست هام گذشته بود!!! اینجا بحث تعادل میاد وسط اینکه هرچیزی به اندازه و به وقتش!!!

درضمن هرکسی که آزارم بده توی رابطه دوستی بدون اینکه بهش اطلاع بدم راحت حذفش می کنم!!!