Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


–          باعث می شود از خودمان و شرایط موجود زندگیمان بیشتر مراقبت و محافظت کنیم بنابراین از بروز بسیاری خطرات و یا آسیبها در زندگی جلوگیری می شود البته نکته منفی این است که اگر بیش از حد برای حفظ شرایط تلاش کنیم از پویایی و پیشرفت در زندگی باز می مانیم و همینطور ترس از دست دادن می تواند مانع تحول، تغییر شود و بسیاری از فرصتهای خوب زندگی را از ما بگیرد.
–           ترس از دست دادن در سرمایه گذاری از ریسکهای بالا و سرمایه گذاری هایی با احتمال شکست زیاد جلوگیری می کند. می تواند از ورشکستگی کامل و یا پرداخت هزینه های گزاف غیر ضروری هم جلوگیری کند البته در کنار این امکان استفاده از بسیاری از فرصتهای ناب را هم از ما می گیرد. ممکن است در اثر این ترس هرگز تصمیماتی با منفعت زیاد (و در مقابل با ریسک زیاد) اتخاذ نکنیم بنابراین با وجود این ترس نباید منتظر تحولات شدید یا گامهای بلند در سرمایه گذاری و یا کار باشیم.