Menu
نویسنده مطلب : شایان بادامه

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


سلام

فکر کنم در اینگونه موارد که اتفاقات پیش رو برای انسان مبهم است و عملا برنامه و استراتژی خاصی را نمیتوان برای این شرایط تدوین کرد ، انسان باید به کسی پناه ببرد که همه ی اتفاقات برای او روشن است و با تمام وجود به او اعتماد کند.