Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

مدیریت هیجانات و پاسخ‌های احساسی با استفاده از تحلیل رفتار متقابل


چه رفتارهایی از سوی دیگران، باعث می‌شود شما – به رغم میل خود – از وضعیت بالغ فاصله بگیرید و به سمت یکی دو وضعیت کودک و والد حرکت کنید؟

وضعیت والد : وقتی کسی خواه کوچکتر خواه بزرگتر(مخصوصا بزرگترها چون یک تصور اشتباه دارم که انها بیشتر میدانند و نباید اشتباه کنند) در وضعیت والد قرار می گیرم. اما یک تفاوت هست وقتی کسی که کوچکتر از من است و اشتباهی میکند بیتشر والد حمایتی دارم اما در مورد بزرگترها والد سرزنش کننده. این چند وقت اخیر که به رفتارم توجه کردم دیدم برای افراد بزرگتر از خودم، اگر بالغانه برخورد کنم نتیجه بهتری خواهد داشت.

وضعیت کودک : وقتی اطلاعاتم در مورد یک موضوع کم است و طرف هم بصورت والدانه با من برخورد میکند. مثال : یادمه برای مصاحبه کاری رفته بودم و مصاحبه کننده سوالاتی می پرسید که من تخصص پاسخگویی نداشتم یا سوال های روانشناسی چون میدونستم میخواد تیپ شخصیتم رو پیدا کنه و می ترسم نقاط ضعفم رو بفهمه.