Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


چه داشته‌هایی را می‌شناسید که اشتباهاً با سرمایه یکسان در نظر گرفته می‌شوند؟

بنظرم هر دارایی و داشته ای تا زمانی که فاکتور مولد بودن و ایجاد ارزش رو نداشته باشه میتونه با سرمایه اشتباه گرفته بشه.

پول هایی که در بانک گذاشته میشه و به چشم سرمایه بهش نگاه میشه رو میتونم بعنوان بارزترین نماد اشتباهات سرمایه ای نام ببرم.

یک نکته دیگه ای هم که توجهم رو جلب کرد اینه که در اغلب جاهایی که از سرمایه صحبت میشه اصطلاح “تبدیل کردن” هم آورده میشه. شاید به این دلیله که هیچ داشته ای به خودی خود نمیتونه سرمایه باشه و نیاز داره که در یک فرآیندی به سرمایه تبدیل بشه.