Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

حسرتی که برایم باقی می‌ماند


حسرتهای زندگی من ایناست .

چرا با خودم مهربون نبودم
چرا زندگی کردن در لحظه رو فراموش کردم و ثانیه هام رو تلف کردم.
چرا شادتر زندگی نکردم
چرا چیزایی که دوس داشتم تجربه کنم و هیچوقت نشد.
چرا نتوانستم بیشتر سفر کنم.
چرا برای رسیدن به اهدافم بیشتر نجنگیدم.
چرا بیشتر کتاب نخواندم. پر از حسرت کتابهای نخوانده
چرا کمتر خودم بودم کمتر توانستم خودم باشم.
چرا بیشتر نخندیدم
چرا آنقدر زندگی را به خودم سخت گرفتم.
چرا شهامت بیان احساساتم را نداشتم.
و چرا این حسرتها کماکان با من است و من تغییر نمی کنم