Menu
نویسنده مطلب : سیما.

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


سلام دوستان عزیز

چند سال پیش که در کلاس خودشناسی شرکت می کردم، صحبت از تفاوت معنای « درد» و « رنج » پیش آمد. وقتی از استاد در مورد این تفاوت سؤال شد گفتند : « سؤالتان کوتاه است اما پاسخ آن کوتاه نیست.» پایان کلاس بود و این سؤال بی جواب ماند.

بعدها تا حدودی به تفاوت معنایی این دو واژه پی بردم تا این که دوباره به این دو واژه برخوردم و خواستم آن را در این جا یادآوری کنم : فایل صوتی نقطه ی شروع و فایل صوتی گفتگو با سهیل رضایی.

در لغت نامه ی دهخدا و فرهنگ معین ،  این دو واژه تقریباً مترادف هم به کار رفته اند. به همین دلیل به معنایی که در این دو فایل صوتی آمده اشاره می کنم.

درد می تواند فیزیولوژیک باشد اما رنج ذهنی است.

درد کشیدن اجتناب ناپذیر است اما رنج کشیدن انتخاب ماست.

ما نمی توانیم از دردهای اطرافمان فرار کنیم اما می توانیم رنج نکشیم.

رنج حاصل رویدادهایی است که در زندگی هنوز معنای آن را نفهمیده ایم.

رنج تنها زمانی وجود دارد که ما نتوانسته ایم مسئله ی رخ داده را درست تحلیل کنیم.

 

شاد باشید