Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


مدیریت پروژه به مانند زندگی است .

یک جایی آغاز می شود و یک جایی به پایان خط می رسد ! اما کیفیت آن مهم است . طی کردن مسیر مهم تر ؛ به پایان رسیدن کافی نیست . تلاش کردن و پشتکار داشتن در این راه همت بلند می خواهد و زانوانی استوار . خستگی های فراوانی نصیب هر کس می شود اما اینکه دست بر زانو بگذاری و بلند شوی و کمر همت ببندی تلاش کنی تا انچه که خواسته ای به سرانجام برسانی . این ها همه تعابیری بود که می توان در زندگی افراد سخت کوش و مصمم بکاربرد و در آخر خروجی کار است که طعم و حلاوت تمام سختی ها را تغییر می دهد و به کام  شیرین می آید .

شاید اگر دیدگاهی که هر کس در زندگی خودش دارد در پروژه هایی که در اختیاردارد ( فرقی نمیکند کوچک باشد یا بزرگ ، یک روز طول بکشد یا سال ها با آنها درگیر باشد ، مهم این است آنچه برای خود در زندگی مرحله به مرحله پیاده سازی می کند و سپس اجرا می کند و نتایج هر انچه که باشد اینه رفتار ، کردار و تلاش و پشتکار خویش است ) می تواند در هر پروژه ای در هر زمان و مکانی و با هرگونه محدودیت و سختی که همراه بشود از پس آن بر بیاید .

اینکه بتواند ذی نفعان را بشناسد ، ارزش زمان و هزینه را بداند ، محدودیت منابع را درک کند ، با ابهام و عدم قطعیت و برخورد با ریسک اشنا باشد ، اینکه بتواند ارتباطات درستی را برقرار کند همه و همه نیازمند این است که فرد پیش از این که پا در این عرصه بگذارد خود را برای مسابقه ای که انتخاب کرده است آماده کند .

سعی ام این است در اخر یک متن تخصصی با زبانی شیوا و فهوای کلام که برای هر خواننده عام و خاص که آن را مطالعه می کند قابل درک و ملموس باشد .