Menu
نویسنده مطلب : جمال الدین محمدی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


واگذاری طراحی وب سایت به یک شخص یا شرکت

مرحله اول:انتخاب شخص مسئول جهت کار پیگیری کار طراحی وب و مشخص کردن زمان حدودی جهت انجام این پروژه (بطور مثال حدود سه ماه و قبل از شروع یک نمایشگاه سالانه).

مرحله دوم: جلسه با مدیریت، واحد فروش و بخش هایی از شرکت که با وب سایت سروکار دارند جهت مشخص شدن انتظارات از وب سایت و امکانات و ویژگی هایی که باید داشته باشد. (یک روز)

مرحله سوم: دریافت پیش فاکتور، نمونه کار و زمان حدودی تحویل پروژه از شرکت های مختلف طراح وب با توجه مشخصات مورد نیاز و محدوده زمانی مورد نظر (این زمان باید با شامل از شروع کار بعد از پیش پرداخت تا مراحل کامل اجرای آزمایشی و رفع اشکال و تحویل نهائی سایت می باشد) (سه روز).

مرحله چهارم: جلسه با مدیریت در خصوص پیش فاکتور های ارسالی هر شرکت و مشاهده نمونه کار هر شرکت، انتخاب شرکت مورد نظر و ارائه پیشنهادات نهائی (۲ ساعت).

مرحله پنجم: تماس با شرکت منتخب، ارائه توضیحات نهائی و واریز پیش پرداخت جهت شروع کار (۳ ساعت).

مرحله ششم: دریافت گزارش هفتگی پیشرفت کار از شرکت طراح (حدود ۵۰ روز).
مرحله هفتم: دریافت نسخه آزمایشی (پرداخت بخش دیگری از دستمزد شرکت طراح) و ارائه به مدیریت و کارمندان مربوطه جهت تست و بررسی نقایص و ایرادات احتمالی در زمان مشخص (سه روز).

مرحله هشتم: جلسه با شرکت طراح جهت مشخص کردن مشکلات جهت رفع و شروع فرایند رفع اشکال درحالی که مسئول مربوطه از طرف سازمان فرایند رفع اشکال را پایش می کند (حدود ۱۰ روز)

مرحله نهم:  بارگذاری روی وب نسخه رفع اشکال شده و انجام آخرین بررسی ها توسط اعضای شرکت (۲ روز).

مرحله دهم: انجام آخرین تغییرات با توجه به نظرات داده شده (۳ روز).

مرحله یازدهم: دریافت نسخه نهائی وب سایت و تسویه حساب با شرکت طراح (۲ ساعت).
(ممکن است از این زمان به بعد با توجه به نوع قرارداد بسته شده با شرکت طراح موضوع رفع اشکال به صورت یک فرایند و نه پروژه پیگیری شده).

با توجه به تجربه شخصی که داشته ام زمان طراحی وب سایت ها برای ما در موردی ۲ ماه و در مورد دیگر یک سال یه طول انجامید (که مورد دوم کاملا شکست خورده بود و تسویه حساب کامل با شرکت طراح علارغم صرف زمان زیاد صورت نپذیرفت) و زمان های مشخص شده در این تمرین فقط جنبه مثالی دارد.