Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


تمرین ۱:
رابطه همبستگی: بین آمار طلاق و میزان مهاجرت به خارج از کشور
رابطه علت و معلول: علل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، افزایش سطح توقعات و … سبب افزایش طلاق و افزایش مهاجرت شده‌اند که علل مشترک این دو پدیده باعث ایجاد همبستگی مثبت بین این دو شده است.
تمرین ۲:
‌معمولا نیروی کار متخصص سطح توقع بالایی دارند و پس از مدتی در صورت برآورده نشدن انتظاراتشان استعفا داده و شرکت را ترک می‌کنند.
بسیاری از کارفرماها در چنین شرایطی، سطح توقع بالای این افراد را علت استعفا و ترک شرکت می‌بینند و با همین استدلال است که گاه می‌شنویم که گفته می‌شود سطح توقعات پرسنل را باید پایین نگهداشت.
این در حالی است که رابطه بین سطح توقع و احتمال ترک شرکت بیشتر از نوع همبستگی است و هر دو رویداد تا حد زیادی معلول میزان توانایی نیروی متخصص و وجود فرصت‌های بهترند که در صورت برآورده نشدن انتظارات سبب ترک شرکت می‌شود.