مریم رئیسی - بدیهی، طبیعی، واضح؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مریم رئیسی

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


من خیلی از تمرینهام رو نگاه کردم و در اکثر موارد,  جاهایی که لازم بوده از ” به نظرم ” و ” فکر میکنم” استفاده کردم.

از این عبارات استفاده کردم برای اینکه از قطعیت در صحبتهام دوری کنم و به معنی ” باور دارم ” از آنها استفاده نکردم. چون خیلی جاها موضوعی که در موردش صحبت کردم کاملا برام پذیرفته نبوده  و خلافش هم قابل تصور بوده و انتظار اینکه فردی مخالفت کند و استدلال بخواهد را هم داشتم.

فکر میکنم اگه بعضی جاها از ” انتظار می رود”  استفاده کنم و یا ” تایید شده ” به زیبایی وتکراری نشدن متن کمک کنه.