Menu
نویسنده مطلب : علی پورطهرانی

مطلب مورد بحث:

دوره MBA آنلاین در متمم: داستان چگونگی شکل‌گیری آن


محمدرضا و دوستان عزیز سلام

من یکی از به وجود آورندگان وضع خراب کنونی در کشور هستم

فارغ التحصیل رشته فنی که مجبور به انجام کار مدیریتی شد.( البته من نه آقازاده هستم نه خانم زاده و خدا رو شکر در عمرم سابقه حتی یک دقیقه کار در هیچ ارگان دولتی را ندارم.)

یک عمر سر وکله زدن با ریاضی و هندسه و مثلثات و … بعد ورود به دنیایی که به خاطر وجود روابط انسانی هیچ چیز در آن ثابت و قطعی نیست

در سال ۸۹ که تازه وارد بحث مدیریت ( بدون هیچ تجربه قابل اتکایی ) شده بودم این فاصله بزرگ ( بین علم ریاضی و علوم انسانی ) رو حس کردم  و به یکی از موسسات خصوصی برای گذراندن دوره  MBA رفتم. کاری به کیفیت و مطالب و غیره ندارم ولی دریچه ای که به روی من باز شد و علاقه خودم به مطالعه و … خدا رو شکر تونستم سریعتر از زمان در نظر گرفته شده خودم رو با شرایط وفق بدم

بعد از گذشت ۸ – ۹ سال امسال باز برای به روز رسانی خودم تصمیم دارم با متمم یکبار دیگر این دوره را بگذارنم