Menu
نویسنده مطلب : سارا عادلی

مطلب مورد بحث:

رفتار شناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


براساس تجاربی که تا الان داشتم و شناختی که ار خودم دارم ( چون فرد مثبت نگری هستم) در اولین برخورد درمورد افراد قضاوت نمی کنم، برای مثال اگر همکار هستیم اجازه میدم یک ماه بگذره و در این یک ماه این فرد رفتارهای گوناگون در شرایط محتلف رو از خودش نشون میده! برای مثال وجود تناقض در حرف ها، عصبی بودن، دمدمی مزاج بودن و خیلی ویژگی ها و صفات دیگر رو میشه تشخیص داد.

نکته دیگری که اخیرا بهش رسیدم وقتی کسی تاکید زیادی روی یه رفتار خاصی داره باید بهش شک کرد.