Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


مثال‌هایی که من از پارادوکس ایکاروس در ذهن دارم، بیشتر مربوط به کسب و کار می‌شود:

بسیاری از شرکت‌ها در یک مقطع زمانی با سرمایه‌گذاری و کار در یک زمینه پر مشتری، به موفقیت بزرگی نایل می‌شوند. ولی به دلیل اتکای زیاد به یک روش و عدم تشخیص زمان تغییر، شکست خود را رقم می‌زنند.

یکی از این شرکت‌ها، شرکت Kodak است که در زمانی مناسب وارد صنعت عکاسی شد و عملا به بزرگترین شرکت در این زمینه تبدیل شد.
این شرکت می‌توانست به امپراتوری بزرگی تبدیل شود که قرن‌ها در اوج باشد، اما به دلیل عدم توانایی در وفق‌پذیری به موقع با تغییر و نیاز بازار و تک‌محصولی بودن و اتکای بیش از حد به این محصول آن چنان زمین خورد که دیگر نتوانست بلند شود.